RUAY เลขเด็ดเทพทันใจ เลขจากเทพกระซิบ ปาฏิหาริย์แห่งเทพจากพม่า

RUAY เลขเด็ดเทพทันใจ เลขจากเทพกระซิบ ปาฏิหาริย์แห่งเทพจากพม่า

RUAY เลขเด็ดเทพทันใจ เลขจากเทพกระซิบ ปาฏิหาริย์แห่งเทพจากพม่า หากเอ่ยชื่อของ เทพทันใจ เชื่อว่าหลายคนจากทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า คนบันเทิง เจ้าสัว หรือแม้กระทั่งคอหวย ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับเทพกระซิบองค์นี้ เพราะหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อ และเคยเดินทางไปกราบสักการะบูชากันมาบ้างแล้ว เทพทันใจ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มีชื่อในภาษาพม่าว่า “นัดโบโบยี” แปลเป็นภาษาไทยก็คือ “ปู่เจ้าหลวง” เทพทันใจ นั้นมีทั้งหมด 5 องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการสร้างเจดีย์ชะเวดากอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่าทั้งสิ้น ประวัติ ‘เทพทันใจ’ ความเป็นมาของเทพทันใจนั้น ตำนานเล่าว่า พ่อค้าชาวมอญ 2 คนได้รับพระเกศาธาตุ 8 เส้นของพระมหาสมณะโคดม สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงนำมาถวายให้กษัตริย์ของตน ท่านจึงมีดำริให้สร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระเกศาธาตุไว้ และจะต้องสร้างไว้ที่เขาสิงฆุตตระ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาสิงฆุตตระอยู่ที่ไหน ระหว่างเดินทางไปนั้นพ่อค้าทั้งสองก็ได้พบกับเทวดา ที่คอยชี้นิ้วไปยังทิศทางที่เขาสิงฆุตตระตั้งอยู่ จึงทำให้รู้ว่าภูเขาลูกที่เขาต้องการนั้นอยู่ทางไหน ทั้งสองจึงเดินไปพบกับเขาลูกนั้น ก่อนจะพบกับเทวดา 5 องค์ ซึ่งเมื่อรู้ว่าจะมีการสร้างเจดีย์บนเขาเทวดาทั้ง 5 ก็ได้ประชุมกันยอดเขาสิงฆุตตระ เพื่อนำของวิเศษ 3 ชิ้น ได้แก่ ไม้เท้าของพระกกุสันโธ กระบอกน้ำของพระพุทธโกนาคมโน ผ้าสงบของพระพุทธกัสสปะ มาบรรจุร่วมกับพระเกศาธาตุของพระมหาสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า กาลต่อมาสมเด็จพระอริยะเมตรตรัย … Read more